Campaign

Vi har produsert kampanjer og materiell i mer enn 20 år, og kan levere alt av innhold og de elementene våre kunder trenger – fra idè til ferdig distribuert materiell.

Vi har i årenes løp levert ca. 800 millioner konvolutter og vært involvert i mange små og store kampanjer for små og store kunder i forskjellige bransjer både nasjonalt og internasjonalt.

Våre medarbeidere har lang erfaring og solid kompetanse, og tar gjerne hele eller deler av ansvaret for våre kunders behov for vellykkede egne kampanjer. Vi deler gjerne vår erfaring og kunnskap med våre kunder, og sammen med våre grafiske designere kan vi utforme individuelle responsutløsende løsninger.

Fra «eget hus» leverer vi alt av postale tjenester.

Vi leverer blant annet:

 • Annonser
 • Blanketter
 • Brosjyrer
 • DM
 • Flygeblad
 • Foldere
 • Formularer
 • Kampanjeforsterkere
 • Konvolutter
 • Plastkort
 • Selfmailere
 • Svarpremier

Postale tjenester:

 • Adressering
 • Distribusjon
 • Kampanjeservice
 • Konvoluttering
 • Lagring
 • Logistikk
 • Manuell pakking
 • Maskinell pakking
 • Plastpakking
 • Print

«Spør oss om kampanjer – det kan lønne seg!»